phone tel. +48 787 175 272

Szukaj ogłoszeń

Studia w Polsce

Wrocław jest majestatycznym miastem w południowo-zachodniej Polsce. Jest wspaniałym miejscem do zamieszkania, w rankingu firmy doradczej Mercer znalazł w się w pierwszej 100 Najlepszych miast do życia.

Wrocław jest też bardzo atrakcyjny turystycznie, w samym roku 2011 miasto odwiedziło 3 miliony turystów!

W mieście znajduje się wiele ośrodków kulturalnych: teatrów, muzeów, kin. Oprócz tego znajduje się tu mnóstwo klubów, barów i innych atrakcji rozrywkowych. Wrocław jest trzecim co do wielkości miastem uniwersyteckim w Polsce. Wieczorami na rynku wrocławskim można spotkać tysiące studentów bawiących się w klubach i barach. Każdego roku odbywa się tu mnóstwo imprez muzycznych, kulturalnych i kulinarnych jak np.: jeden z największych w Europie - Festiwal Dobrego Piwa. Oprócz tego jest to miasto o wielowiekowej tradycji i historii sięgającej początków państwa polskiego.


Postępowanie kwalifikacyjne na studia kandydatów z krajów Unii Europejskiej odbywa się zgodnie z zasadami i trybem przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 na wybranej uczelni.

 
Aby osoba byłą uprawniona do podjęcia studiów w języku polskim, wymaga się od niej potwierdzenia znajomości języka przez:

 • świadectwo ukończenia odpowiedniego kursu (np.: rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, który został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym czasie przysługują mu uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe);
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • uczelnię przyjmującą.

Istnieje także możliwość przyjęcia na studia prowadzone w językach obcych (oprócz studiów doktoranckich medycznych z zakresu dyscyplin klinicznych). Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów w języku obcym jest certyfikat znajomości danego języka.


Osoby niebędące obywatelami Polski, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

? świadectwo ukończenia szkoły uprawniającej do podjęcia studiów wyższych wraz z apostille (poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające użycie go w Polsce, wydawane jest przez odpowiedni organ w danym państwie) i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;

? zaświadczenie o możliwości podjęcia studiów na podstawie ww. świadectwa z kraju w którym zostało wydane (z placówki dyplomatycznej lub miejscowego Kuratorium); jeżeli w kraju z którym Rzeczpospolita Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, że ukończona podstawa programowa jest równoważna z polskim świadectwem dojrzałości;

? świadectwo ukończenia kursu języka polskiego. Jest ono wydawane przez studium języka polskiego działające przy wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim. Istnieje również możliwość otrzymania certyfikatu wydawanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej o posiadaniu znajomości języka na poziomie średnim-ogólnym.


Jeżeli osoba ubiegająca się o miejsce na uczelni zostanie przyjęta na tych samych zasadach co obywatele polski, może ubiegać się o stypendia z budżetu RP. m.in.:

 • socjalne;
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • za wyniki w nauce lub sporcie;
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
 • na wyżywienie;
 • mieszkaniowe;
 • zapomogi.

Cudzoziemcy, którzy nie mogą korzystać z ww. stypendiów, mogą ubiegać się o:

 • stypendium Rządu RP;
 • stypendium rządu innego państwa;
 • podjęcie nauki bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.